Titel van het archief
Verzameling diverse stukken gemeente Smallingerland 1672-1959

  • 53, Stukken betreffende de verkoop van een boerderij c.a. en percelen gronden gelegen aan de Noorderdwarsvaart te Drachten 1937, 1959 1 omslag