Titel van het archief
Verzameling diverse stukken gemeente Smallingerland 1672-1959

  • 52, Stukken betreffende de verkoop van een boerderij c.a. en percelen gronden gelegen aan de Noorderdwarsvaart te Noorder Drachten 1896, 1923, 1937 1 omslag