Titel van het archief
Verzameling diverse stukken gemeente Smallingerland 1672-1959

  • 19, Pachtcontract tussen Sijtse Sijtses en Sjoerd Sijtzes van een stuk grond in de Compagnie bij Noorder Drachten 1794 1 omslag