Titel van het archief
Verzameling diverse stukken gemeente Smallingerland 1672-1959

  • 12, Verklaring van de benoeming van curatoren voor de kinderen van Wijtze Roels en Hiltje Reins 1761 1 stuk