Titel van het archief
Verzameling diverse stukken gemeente Smallingerland 1672-1959

  • 10, Stukken van de Gecommitteerden van de onderhoudplichtigen van de Oostermeerder Tille 1749-1869 1 omslag