Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 8-9, Rekeningen met stukken betreffende de controle en de vaststelling 1958-1976 2 omslagen