Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 6-7, Begrotingen met wijzigingen en stukken betreffende de vaststelling 1958-1977 2 omslagen