Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 5, Stukken betreffende de benoeming van leden in het algemeen bestuur 1958-1976 1 omslag