Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 4, Notulen van het algemeen en dagelijks bestuur 1958-1976 1 omslag