Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 11, Stukken betreffende de administrateur 1965 3 stukken