Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 10, Stukken betreffende de school(tand)artsassistentes en de voorlichtingsassistente 1962-1972 1 omslag