Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • 1, Stukken betreffende de oprichting en de ontbinding van de stichting 1958-1978 1 omslag