Titel van het archief
Stichting Schooltandverzorging district Menaldum 1958-1976

  • -, Stukken betreffende de school(tand)arts Wiebrig de Jong 1958-1977 1 omslag

Zie inventaris archief schoolartsendienst, inv.nr. 11