Overzicht gevonden archieven

Comite huisvlijttentoonstelling 1952

Titel toegang: Inventaris Comite huisvlijttentoonstelling 1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000074

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Havenmeester 1864-1952

Titel toegang: Inventaris Havenmeester 1864-1952 (Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000056

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 12

Datering:

Commandant der schutterij en schuttersraad 1827-1906

Titel toegang: Inventaris Commandant der schutterij en schuttersraad 1827-1906 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000045

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 10

Datering:

Commissaris der loodsen 1849-1859

Titel toegang: Inventaris Commissaris der loodsen 1849-1859 (Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000054

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 5

Datering:

Commissie tot het examineren van varenslieden 1856-1878

Titel toegang: Inventaris Commissie tot het examineren van varenslieden 1856-1878 (Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000055

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1938

Titel toegang: Inventaris Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1938 (Onderwijs en wetenschap)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000057

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers te Harlingen 1875-1937

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op de doortocht en het vervoer van landverhuizers te Harlingen 1875-1937 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000077

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 4

Datering:

Commissie van toezicht op het kantonaal huis van bewaring te Harlingen 1852-1887

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het kantonaal huis van bewaring te Harlingen 1852-1887 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000080

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Commissie "werkelozenfonds" commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering 1914-1927

Titel toegang: Inventaris Commissie "werkelozenfonds" commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering 1914-1927 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000075

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het gymnastiek onderwijs 1868-1888

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het gymnastiek onderwijs 1868-1888 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000078

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van "advies voor werkloozenhulp 1932-1933

Titel toegang: Inventaris Commissie van "advies voor werkloozenhulp 1932-1933 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000076

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het kantonaal huis van bewaring te Harlingen 1852-18

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het kantonaal huis van bewaring te Harlingen 1852-18 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000079

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Toevallig gedeponeerde archieven 1615-1810

Titel toegang: Inventaris Toevallig gedeponeerde archieven 1615-1810 (Verzamelingen en collectie)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000092

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 7

Datering:

Toevallig overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats na 1609

Titel toegang: Inventaris Toevallig overgebracht in de gemeente-archiefbewaarplaats na 1609 (Verzamelingen en collectie)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000093

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 4

Datering:

Roma, onderling genootschap van schippers, timmerlieden, stuurlieden, bootsgezellen 1634-1815

Titel toegang: Inventaris Roma, onderling genootschap van schippers, timmerlieden, stuurlieden, bootsgezellen 1634-1815 (Verzamelingen en collectie)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000091

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Goud- en zilversmidsgilde 1648-1806

Titel toegang: Goud- en zilversmidsgilde 1648-1806

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Raadhuistorenklok-fonds 1936

Titel toegang: Inventaris Raadhuistorenklok-fonds 1936 (Verzamelingen en collectie)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000090

Archiefbewaarplaats:

Datering:

De burgemeester-strandvonder te Harlingen 1817-1918

Titel toegang: Inventaris De burgemeester-strandvonder te Harlingen 1817-1982 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000063

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

Gemeentebestuur van Leeuwarderadeel 1944-1989

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur van Leeuwarderadeel 1944-1989 (openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000001

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1055

Datering:

Grietenijbestuur, leter gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1511-1943

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, leter gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1511-1943 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000004

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 973

Datering:

2.582 gevonden, 101 t/m 120 getoond, pagina 6 van 130