Overzicht gevonden archieven

Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920

Titel toegang: Inventaris Algemene armvoogdijen Baarderadeel 1820-1920 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000008

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 19

Datering:

Commissie van gecommiteerden tot het onderhoud van de Dekemaweg in Baarderadeel 1798-1899

Titel toegang: Inventaris Commissie van gecommiteerden tot het onderhoud van de Dekemaweg in Baarderadeel 1798-1899 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000005

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 4

Datering:

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Baarderadeel 1812-1964

Titel toegang: Inventaris Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Baarderadeel 1812-1964 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgemeester van Baarderadeel als hulp-officier van justitie 1894-1915

Titel toegang: Inventaris Burgemeester van Baarderadeel als hulp-officier van justitie 1894-1915 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000016

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Nieuwe kadastrale registers gemeente Baarderadeel 1913-1979

Titel toegang: Inventaris Nieuwe kadastrale registers gemeente Baarderadeel 1913-1979 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000018

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Burgerlijke stand gemeente Harlingen 1811-1960

Titel toegang: Inventaris Burgerlijke stand gemeente Harlingen 1811-1960 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000001

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 10

Datering:

Goud- en zilversmidsgilde 1648-1806

Titel toegang: Inventaris Goud- en zilversmidgilde 1648-1806 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000013

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 5

Datering:

Gemeenteontvanger 1814-1923

Titel toegang: Inventaris Gemeenteontvanger 1814-1923 (Financiën)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000026

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 4

Datering:

Scheepstimmerliedengilde 1645-1798

Titel toegang: Inventaris Scheepstimmerliedengilde 1645-1798 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000021

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 2

Datering:

Floreenontvanger 1827-1867

Titel toegang: Inventaris Floreenontvanger 1827-1867 (Financiën)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000025

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 2

Datering:

Vleeshouwersgilde 1750-1798

Titel toegang: Inventaris Vleeshouwersgilde 1750-1798 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Schoenmakersgilde 1588-1817

Titel toegang: Inventaris Schoenmakersgilde 1588-1817 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000023

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

(Rijks)gezondheidscommissie voor Harlingen 1902-1933

Titel toegang: Inventaris (Rijks)gezondheidscommissie voor Harlingen 1902-1933 (Gezondheidszorg)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000029

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 7

Datering:

Plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht ("toevoorzigt") 1818-1865

Titel toegang: Inventaris Plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht ("toevoorzigt") 1818-1865 (Gezondheidszorg)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000030

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Stadsrentmeester 1742-1792

Titel toegang: Inventaris Stadsrentmeester 1742-1792 (Financiën)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000028

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 2

Datering:

Plaatselijke gezondheidscommissie van de gemeente Harlingen 1877-1902

Titel toegang: Inventaris Plaatselijke gezondheidscommissie van de gemeente Harlingen 1877-1902 (Gezondheidszorg)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Medekerkvoogd - Ontvanger 1738-1783

Titel toegang: Inventaris Medekerkvoogd - Ontvanger 1738-1783 (Financiën)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Scheepstimmermansgilde 1645-1798

Titel toegang: Inventaris Scheepstimmermansgilde 1645-1798 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

De Droossard-Olderman 1573-1574

Titel toegang: Inventaris gemeente Harlingen 1524-1924, inventarisnummer 8 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000032

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Jouke H. Olinjuis 1787-1810

Titel toegang: Inventaris Jouke H. Olinjuis 1787-1810 (Huis-, familie- en persoonsarchieven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000010-000033

Archiefbewaarplaats:

Datering:

2.582 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 130