Overzicht gevonden archieven

Nederlands Hervormde gemeente Irnsum, 1864 - ca. 1990

Titel toegang: Nederlands Hervormde gemeente Irnsum, 1864 - ca. 1990

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3062

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging "Het Groene Kruis" te Grouw e.o., 1904-1994

Titel toegang: Vereniging "Het Groene Kruis" te Grouw e.o., 1904-1994

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3068

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging "Het Groene Kruis" te Roordahuizum e.o., 1903-1974

Titel toegang: Vereniging "Het Groene Kruis" te Roordahuizum e.o., 1903-1974

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3067

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Collectie eigendomstitels van het ''stemhuis'' te Roordahuizum, 1880-1944

Titel toegang: Collectie eigendomstitels van het ''stemhuis'' te Roordahuizum, 1880-1944

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3064

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Departement Grouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1906-1960

Titel toegang: Departement Grouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1906-1960

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3069

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Bestuur van de Stifting Grou, 1966-2000

Titel toegang: Bestuur van de Stifting Grou, 1966-2000

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3096

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Departement Rauwerd van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1876-1943

Titel toegang: Departement Rauwerd van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1876-1943

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3063

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 38

Datering:

Bestuur van de Nutsbewaarschool te Akkrum, 1911-1967

Titel toegang: Bestuur van de Nutsbewaarschool te Akkrum, 1911-1967

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3074

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 40

Datering:

Ridderschap in Friesland (fragment), (1816) 1825-1885

Titel toegang: Ridderschap in Friesland (fragment), (1816) 1825-1885

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3059

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 15

Datering:

Schietvereniging "Hertog Hendrik" te Rauwerd, 1900-1908

Titel toegang: Schietvereniging "Hertog Hendrik" te Rauwerd, 1900-1908

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3066

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 22

Datering:

Stichting tot behoud van monumenten in Idaarderadeel, 1970-1979 (2005)

Titel toegang: Stichting tot behoud van monumenten in Idaarderadeel, 1970-1979 (2005)

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3106

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 8

Datering:

Jacob Arends de Jong, verwer en glazenier te Grouw

Titel toegang: Jacob Arends de Jong, verwer en glazenier te Grouw

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3107

Archiefbewaarplaats:

Datering:

2.572 gevonden, 2.561 t/m 2.572 getoond, pagina 129 van 129