Overzicht gevonden archieven

Ridderschap in Friesland (fragment), (1816) 1825-1885

Titel toegang: Ridderschap in Friesland (fragment), (1816) 1825-1885

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3059

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 15

Datering:

Schietvereniging "Hertog Hendrik" te Rauwerd, 1900-1908

Titel toegang: Schietvereniging "Hertog Hendrik" te Rauwerd, 1900-1908

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3066

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 22

Datering:

Stichting tot behoud van monumenten in Idaarderadeel, 1970-1979 (2005)

Titel toegang: Stichting tot behoud van monumenten in Idaarderadeel, 1970-1979 (2005)

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3106

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 8

Datering:

Jacob Arends de Jong, verwer en glazenier te Grouw

Titel toegang: Jacob Arends de Jong, verwer en glazenier te Grouw

Nummer toegang: NL-HaNA_hcl-3107

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Personeelsvereniging gemeente Leeuwarderadeel 1959-1989

Titel toegang: Inventaris Personeelsvereniging gemeente Leeuwarderadeel 1959-1989 (sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000002

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Grietenijbestuur, leter gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1511-1943

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, leter gemeentebestuur Leeuwarderadeel 1511-1943 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000004

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 973

Datering:

Burgerlijk Armbestuur in Leeuwarderadeel 1653-1937

Titel toegang: Inventaris Burgerlijk Armbestuur in Leeuwarderadeel 1653-1937 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000005

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 140

Datering:

Gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Leeuwarderadeel, later gemeentelijke dienst voor sociale zaken Leeuwarderadeel 1941-1989

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Leeuwarderadeel, later gemeentelijke dienst voor sociale zaken Leeuwarderadeel 1941-1989 (sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000003

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 11

Datering:

Gemeentewerken Leeuwarderadeel 1925-1943

Titel toegang: Inventaris Gemeentewerken Leeuwarderadeel 1925-1943 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000009

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 42

Datering:

Veefonds in Leeuwarderadeel 1805-1898

Titel toegang: Inventaris Veefonds in Leeuwarderadeel 1805-1898 (Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000007

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 13

Datering:

Schoolcommissie in Leeuwarderadeel 1858-1938

Titel toegang: Inventaris Schoolcommissie in Leeuwarderadeel 1858-1938 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000008

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

College van zetters in Leeuwarderadeel 1812-1900

Titel toegang: Inventaris College van zetters in Leeuwarderadeel 1812-1900 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000006

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Gemeentebestuur van Leeuwarderadeel 1944-1989

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur van Leeuwarderadeel 1944-1989 (openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000015-000001

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1055

Datering:

2.453 gevonden, 2.441 t/m 2.453 getoond, pagina 123 van 123