Overzicht gevonden archieven

Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972

Titel toegang: Inventaris Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000039

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000037

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964

Titel toegang: Inventaris Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008

Titel toegang: Inventaris Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976

Titel toegang: Inventaris Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925

Titel toegang: Inventaris Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Scharnegoutum 1815-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Scharnegoutum 1815-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000063

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Wolsum 1833-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Wolsum 1833-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000064

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Gaastmeer en Nijhuizum 1881-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Gaastmeer en Nijhuizum 1881-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000065

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Idsega 1842-1875

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Idsega 1842-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000066

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Tirns 1862-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Tirns 1862-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000067

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Ysbrechtum 1836-1879

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Ysbrechtum 1836-1879 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000068

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Armvoogdij Nijland 1876-1910

Titel toegang: Inventaris Armvoogdij Nijland 1876-1910 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000069

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Wymbritseradeel der Maatschappij van Weldadigheid 1818-1830

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Wymbritseradeel der Maatschappij van Weldadigheid 1818-1830 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000035

Archiefbewaarplaats:

Datering:

293 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 15