Overzicht gevonden archieven

Dorpsarmvoogdij Deinum 1875-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Deinum 1875-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Slappeterp 1827-1875

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Slappeterp 1827-1875 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000016

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Algemene begrafenis- en crematievereniging Dronrijp 1897-2011

Titel toegang: Inventaris Algemene begrafenis- en crematievereniging Dronrijp 1897-2011 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Berlikum 1697-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Berlikum 1697-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Menaldum 1793-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Menaldum 1793-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Beetgum 1826-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Beetgum 1826-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Dronrijp 1801-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Dronrijp 1801-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Boxum 1833-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905

Titel toegang: Inventaris Dorpsarmvoogdij Blessum 1837-1905 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972

Titel toegang: Inventaris Onderlinge veeverzekeringsmaatschappij Dronrijp en Schingen 1902-1972 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000039

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973

Titel toegang: Inventaris Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Marssum 1915-1973 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, afdeling Menaldum 1956-1970 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000037

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952

Titel toegang: Inventaris Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond, district Dronrijp 1946-1952 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000038

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Rusthuizen Menaldumadeel 1942-1971 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000024

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964

Titel toegang: Inventaris Openbare Armenzorg gemeente Menaldumadeel 1905-1964 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000040

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882

Titel toegang: Inventaris Subcommissie Menaldumadeel van de Maatschappij van weldadigheid 1819-1882 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008

Titel toegang: Inventaris Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' Menaldum-Slappeterp 1913-2008 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976

Titel toegang: Inventaris Veeverzekering 'Onderlinge Hulp Menaldumadeel' 1901-1976 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925

Titel toegang: Inventaris Verbond van Christelijke werklieden Patrimonium, afdeling Berlikum 1906-1925 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000053

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a. (Landarbeidersvereniging) te Kollum 1919-1954

Titel toegang: Inventaris Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders Kollumerland c.a. (Landarbeidersvereniging) te Kollum 1919-1954 (Sociaal-cultureel welzijn)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000039

Archiefbewaarplaats:

Datering:

291 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 15