Overzicht gevonden archieven

College van zetters in Haskerland 1836-1927

Titel toegang: Inventaris College van zetters in Haskerland 1836-1927 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000037

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietman als lid van de Hervormde Kerkvoogdij te Haskerdijken 1698-1711

Titel toegang: Inventaris Grietman als lid van de Hervormde Kerkvoogdij te Haskerdijken 1698-1711 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000042

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietman als lid van de Hervormde Kerkvoogdij te Oudehaske 1698-1827

Titel toegang: Inventaris Grietman als lid van de Hervormde Kerkvoogdij te Oudehaske 1698-1827 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000046

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiedienst Haskerland 1939-1968

Titel toegang: Inventaris Distributiedienst Haskerland 1939-1968 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000023-000059

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Smallingerland 1816-1923

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Smallingerland 1816-1923 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenij Smallingerland 1616-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenij Smallingerland 1616-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeente Drachten 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeente Drachten 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeente Oudega 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeente Oudega 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Smallingerland 1832-1987

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Smallingerland 1832-1987 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Centrale Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1991-1996

Titel toegang: Inventaris Centrale Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1991-1996 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie voor het Georganiseerd Overleg in Smallingerland 1928-1994

Titel toegang: Inventaris Commissie voor het Georganiseerd Overleg in Smallingerland 1928-1994 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Medezeggenschapscommissie Secretarie Smallingerland 1985-1990

Titel toegang: Inventaris Medezeggenschapscommissie Secretarie Smallingerland 1985-1990 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Reorganisatie Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1990-1991

Titel toegang: Inventaris Reorganisatie Medezeggenschapscommissie Smallingerland 1990-1991 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000024-000016

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Smallingerland 1923-1990

Titel toegang: Inventaris secretariearchief Smallingerland (1898) 1923-1990 (2004)

Nummer toegang: NL-HaNA_9009009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Heerenveen 1934-1985

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Heerenveen 1934-1985 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Aengwirden 1617-1816

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Aengwirden 1617-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur van Aengwirden 1816-1934

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur van Aengwirden 1816-1934 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Huurcommissie gemeente Aengwirden 1918-1924

Titel toegang: Inventaris Huurcommissie gemeente Aengwirden 1918-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000012

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van zetters gemeente Aengwirden 1834-1908

Titel toegang: Inventaris College van zetters gemeente Aengwirden 1834-1908 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Samenwerkingsverband Schoterwerven te Heerenveen 1971-1990

Titel toegang: Inventaris Samenwerkingsverband Schoterwerven te Heerenveen 1971-1990 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000011-000055

Archiefbewaarplaats:

Datering:

181 gevonden, 161 t/m 180 getoond, pagina 9 van 10