Overzicht gevonden archieven

Stadsbestuur IJlst 1634-1816

Titel toegang: Inventaris Stadsbestuur IJlst 1634-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000020

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wymbritseradeel 1816-1922

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wymbritseradeel 1816-1922 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Heeg 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Heeg 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000049

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Nijland 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Nijland 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Titel toegang: Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000076

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Hennaarderadeel 1921-1940

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Hennaarderadeel 1921-1940 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000012

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Hennaarderadeel 1816-1920

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Hennaarderadeel 1816-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Baarderadeel 1816-1916 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenij Baarderadeel 1636-1812

Titel toegang: Grietenij Baarderadeel 1636-1812 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie van Jorwerd 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie van Jorwerd 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie van Bozum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie van Bozum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Nieuwe kadastrale registers gemeente Baarderadeel 1913-1979

Titel toegang: Inventaris Nieuwe kadastrale registers gemeente Baarderadeel 1913-1979 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000018

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenij Hennaarderadeel 1532

Titel toegang: Inventaris Grietenij Hennaarderadeel 1532 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000017-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Bergum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Bergum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Oostermeer 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Oostermeer 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Hardegarijp 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Hardegarijp 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Oenkerk 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Oenkerk 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1616-1892

Titel toegang: Ingekomen stukken Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1616-1892 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Tietjerksteradeel 1915-1948 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000028-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

166 gevonden, 81 t/m 100 getoond, pagina 5 van 9