Overzicht gevonden archieven

Distributiebureau Wymbritseradeel 1917-1920

Titel toegang: Inventaris Distributiebureau Wymbritseradeel 1917-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000096

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stadsbestuur van Bolsward 1402-1816

Titel toegang: Inventaris Stadsbestuur van Bolsward 1402-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000094

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur IJlst 1816-1934

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur IJlst 1816-1934 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000021

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsbestuur Arum 1581-1665

Titel toegang: Inventaris Dorpsbestuur Arum 1581-1665 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000017

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dorpsbestuur of gemeente-instellingen in Wonseradeel 1689-1940

Titel toegang: Inventaris Dorpsbestuur of gemeente-instellingen in Wonseradeel 1689-1940 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000011

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Brandstofcommissie Wymbritseradeel 1917-1921

Titel toegang: Inventaris Brandstofcommissie Wymbritseradeel 1917-1921 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000101

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Wymbritseradeel 1875-1955

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Wymbritseradeel 1875-1955 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000103

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000005

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stadsbestuur IJlst 1634-1816

Titel toegang: Inventaris Stadsbestuur IJlst 1634-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000020

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wymbritseradeel 1816-1922

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wymbritseradeel 1816-1922 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000051

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Heeg 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Heeg 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000049

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Nijland 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Nijland 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000048

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000050

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Titel toegang: Gemeentebestuur Woudsend 1812-1816

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000076

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiebedrijf Menaldumadeel 1917-1920

Titel toegang: Inventaris Distributiebedrijf Menaldumadeel 1917-1920 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000005

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Berlikum 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Berlikum 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Mairie Dronrijp 1812-1816

Titel toegang: Inventaris Mairie Dronrijp 1812-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000033

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeenteontvanger Menaldumadeel 1838-1853

Titel toegang: Inventaris Gemeenteontvanger Menaldumadeel 1838-1853 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Menaldumadeel 1625-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Menaldumadeel 1625-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Menaldumadeel 1832-1987

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Menaldumadeel 1832-1987 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

182 gevonden, 61 t/m 80 getoond, pagina 4 van 10