Overzicht gevonden archieven

Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1917-1950

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Ferwerderadeel 1917-1950 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000027

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kabinet van de burgemeester van Ferwerderadeel 1940-1945

Titel toegang: Inventaris Kabinet van de burgemeester van Ferwerderadeel 1940-1945 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000009

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Distributiekring Ferwerderadeel 1939-1946

Titel toegang: Inventaris Distributiekring Ferwerderadeel 1939-1946 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie van toezicht op het agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Ferwerderadeel 1932-1940

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het agentschap der arbeidsbemiddeling in de gemeente Ferwerderadeel 1932-1940 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000007-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Kollum 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000003

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Kollumerland 1816-1918 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Oudwoude 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000004

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Maire en Gemeentebestuur Burum 1811-1816

Titel toegang: Inventaris Maire en Gemeentebestuur Burum 1811-1816 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Kollumerland 1558-1811

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Kollumerland 1558-1811 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Kollumerland 1919-1979

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Kollumerland 1919-1979 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000013-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stichting Oud-Kollumerland (1965) 1973-1987

Titel toegang: Stichting Oud-Kollumerland (1965) 1973-1987

Nummer toegang: NL-HaNA_2016-008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente Wonserdadeel 1832-1970

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente Wonserdadeel 1832-1970 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000013

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van Zetters Wymbritseradeel 1817-1924

Titel toegang: Inventaris College van Zetters Wymbritseradeel 1817-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000029

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kiezersvergadering Wymbritseradeel 1796-1797

Titel toegang: Inventaris Kiezersvergadering Wymbritseradeel 1796-1797 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000028

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stads- en gemeentebestuur van Bolsward 1816-1924

Titel toegang: Inventaris Stads- en gemeentebestuur van Bolsward 1816-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000070

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur, later gemeentebestuur Wonseradeel 1581-1923 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000010

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Sneek 1816-1911

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Sneek 1816-1911 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000002

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stadsarchief Sneek 1517-1815

Titel toegang: Inventaris Stadsarchief Sneek 1517-1815 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000001

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Kadastrale administratie gemeente IJlst 1817-1964

Titel toegang: Inventaris Kadastrale administratie gemeente IJlst 1817-1964 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000044

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Grietenijbestuur Wymbritseradeel 1550-1812

Titel toegang: Inventaris Grietenijbestuur Wymbritseradeel 1550-1812 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000026

Archiefbewaarplaats:

Datering:

182 gevonden, 41 t/m 60 getoond, pagina 3 van 10