Overzicht gevonden archieven

Gasbedrijf gemeente Menaldumadeel 1956-1972

Titel toegang: Inventaris Gasbedrijf gemeente Menaldumadeel 1956-1972 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000021

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gecommitteerden van de Hoornbrug te Dronrijp 1816-1931

Titel toegang: Inventaris Gecommitteerden van de Hoornbrug te Dronrijp 1816-1931 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000022

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Stichting 'De Poelweg' te Dronrijp 1914-1981

Titel toegang: Inventaris Stichting 'De Poelweg' te Dronrijp 1914-1981 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000046

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningbedrijf gemeente Menaldumadeel 1912-1988

Titel toegang: Inventaris Woningbedrijf gemeente Menaldumadeel 1912-1988 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000018-000057

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Woningbouwvereniging Wonseradeel 1905-1926

Titel toegang: Inventaris Woningbouwvereniging Wonseradeel 1905-1926 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000006

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Vereniging Nutsgrond Wonseradeel 1918-1959

Titel toegang: Inventaris Vereniging Nutsgrond Wonseradeel 1918-1959 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie der vaart Leeuwarden-Sneek in Wymbritseradeel 1837-1873

Titel toegang: Inventaris Commissie der vaart Leeuwarden-Sneek in Wymbritseradeel 1837-1873 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000031

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie der vaart Franeker-Sneek in Wymbritseradeel 1828-1873

Titel toegang: Inventaris Commissie der vaart Franeker-Sneek in Wymbritseradeel 1828-1873 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000030

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie inzake de Bloedige Vaart in Wymbritseradeel 1838-1866

Titel toegang: Inventaris Commissie inzake de Bloedige Vaart in Wymbritseradeel 1838-1866 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000032

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie inzake het vaarwater Sneek-Woudsend in Wymbritseradeel 1861-1870

Titel toegang: Inventaris Commissie inzake het vaarwater Sneek-Woudsend in Wymbritseradeel 1861-1870 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000033

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissie inzake de Macadamweg Sneek-Bolsward in Wymbritseradeel 1873-1951

Titel toegang: Inventaris Commissie inzake de Macadamweg Sneek-Bolsward in Wymbritseradeel 1873-1951 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000072

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Spoorwegcomite te Bolsward 1877

Titel toegang: Inventaris Spoorwegcomite te Bolsward 1877 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000077

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Commissaris ca. uitdiepen vaarwater Sneek-Woudsend en zijtak te IJlst 1861-1877

Titel toegang: Inventaris Commissaris ca. uitdiepen vaarwater Sneek-Woudsend en zijtak te IJlst 1861-1877 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000047

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Coöperatieve Vereniging Electra te IJlst 1915-1923

Titel toegang: Inventaris Coöperatieve Vereniging Electra te IJlst 1915-1923 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000046

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken in de gemeenten Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Stavoren en IJlst 1937-1977

Titel toegang: Inventaris Gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht en gemeentewerken in de gemeenten Hindeloopen, Rauwerderhem, Sloten, Stavoren en IJlst 1937-1977 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000095

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dijkbestuur van de Schraarderhemdijk in Wonseradeel 1810-1866

Titel toegang: Inventaris Dijkbestuur van de Schraarderhemdijk in Wonseradeel 1810-1866 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000015

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Waterschap "De Oosterhemmerweg" in Wonseradeel 1921-1923

Titel toegang: Inventaris Waterschap "De Oosterhemmerweg" in Wonseradeel 1921-1923 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke Reinigingsdienst te Bolsward 1896-1933

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke Reinigingsdienst te Bolsward 1896-1933 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000059

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Bolsward 1921-1938

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Bolsward 1921-1938 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000060

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentelijke gasfabriek te Bolsward 1882-1938

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijke gasfabriek te Bolsward 1882-1938 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000087-000111

Archiefbewaarplaats:

Datering:

81 gevonden, 21 t/m 40 getoond, pagina 2 van 5