Inventaris Burgemeester van Baarderadeel als hulp-officier van justitie 1894-1915 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)