Inventaris Commissie tot slatting van de Bolswarder-Makkumervaarten in Baarderadeel 1844-1852 (Infrastructuur)