Inventaris Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862 (Godsdienst en levensbeschouwing)

13 Resultaten gevonden, klik op een van de tabs om het zoekresultaat te tonen.

NL-WmsGL-000017-000017
Littenseradiel
Sudwest-Fryslan
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel 1593-1862

1593-1862

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Littenseradiel

Archiefvormers

 • Nederlands Hervormde Kerkvoogdijen in Baarderadeel

Inleiding

Aantekeningen

Beschrijving van de onderliggende componenten

 •  1-3 Rekeningboeken Baard (NHBa) 175-1833 3 delen
  nr. 2 bevat voorin een inventaris van de goederen van de kerk, 1815; nr. 3 een proces-verbaal van rekening en verantwoording, 1823 [op grond van Reglement 12 dec. 1823 en Resolutie Gedeputeerde Staten d.d. 27 aug. 1824, art. 13], alsmede overdracht van de kerkvoogdijraden van Baard aan nieuwe benoemde kerkvoogden, 1824.
 •  1-5 Rekeningboeken Beers (NHBe) 1674-1835 5 delen
  nr. 1 bevat: 1674-1714 gewone ontvangsten; 1675-1710 buitengewone ontvangsten; 1671712 uitgaven; 1684-1712 grondpacht en huur. Afschriften uit 1714 bij overlijden van de administrerende kerkvoogd (Michall Hulshuys). Voorin los rekeningen 1677-1683 en staten uit 1714. nr. 2 bevat: voorin besluit van kerkvoogden en de predikant te Beers tot alimentatie van Sytse Olgges (jongste weeskind van Olgge Olgges), 1657, alsmede een register van kerkegoederen in het dorp Beers, 1735. nr. 3 bevat: Voorin register van kerkegoederen in het dorp Beers, 1735; achterin los een kerkestaat, 1763; een brief van de predikant te Beers betreffende inhouding van geld door arts, 1763. nr. 4 bevat: Voorin een inventaris van kerkegoederen te Beers, 1809. nr. 5 bevat: Voorin een proces-verbaal, 1824 (zie NHBa 3) en een inventaris van kerkegoederen te Beers.
 •  1-6 Rekeningboeken Bozum (NHBo) 1593-1863 6 delen
  nr. 1 bevat: rekeningen, 1593-1601, 1603-1657, 1677-1684; handelingen van de kerkeraad, 1603, 1658-1677; inventaris van de kerkelanden gemeten op 9 april 1633; register van gedoopten, 1616-1657; register van huwelijksproclamaties. nr. 3 bevat: omgekeerd achterin een inventaris van kerkegoederen te Bozum, 1733. nr. 5 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van goederen, 1823.
 •  1-4 Rekeningboeken Huins (NHHu) 1713-1847 4 delen
  nr. 1 bevat: voorin een inventaris van kerkegoederen, 1713-1729; achterin omgekeerd uitgaven 1713-1730. nr. 2 bevat: conceptrekeningen; voorin los een huurcontract tussen de kerkvoogd te Huins en Jacob Rients en Liewk Ydes, 1733. nr. 3 bevat: afschriften van stukken betreffende de verkoop van goederen ter delging van schulden der kerkvoogdij. nr. 4 bevat: voorin een proces-verbaal; inventaris van kerkegoederen, 1823.
 •  1-5 Rekeningboeken Hijlaard (NHHij) 1740-1857 5 delen
  nrs. 1, 2 en 4 bevatten voorin een inventaris van kerkegoederen, resp. 1740, 1767 en 1823. nr. 3 bevat: voorin losse bijlagen. nr. 4 bevat: een proces-verbaal (zie NHBa 3).
 •  1-6 Rekeningboeken Jellum (NHJe) 1691-1854 6 delen
  nr. 2 bevat: losse bijlagen; voorin een inventaris van kerkegoederen, 1726; resolutie van de kerkvoogdijvergaderingen t.a.v. schulden, 1751. nr. 5 bevat: een proces verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van goederen, 1823.
 •  1-9 Rekeningboeken Jorwerd (NHJo) 1718-1859 9 delen
  nrs. 1-6 bevatten voorin een index. nr. 1 bevat: beroepbrief van E. Kist, onderwijzer, 1753; achterin kosten van de slatting haven te Jorwerd, 1753; opmeting van de Vensterdijk, 1753; omgekeerd achterin inventaris van kerkegoederen, 1732, met aantekeningen, 1791. nr. 7 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3)en een inventaris van kerkegoederen, 1823. nr. 9 betreft de diaconie Jorwerd en bevat voorin een inventaris van diaconiegoederen, 1835.
 •  1-4 Rekeningboeken Lyons (NHLy) 1611-1848 4 delen
  nr. 1 bevat: voorin huurcotract tussen kerkvoogden en Mijnten Jacobs, 1716. nr. 2 bevat: notulen van de vergadering van stemhebbende ingezetenen te Lyons betreffende de verkoop van kerkegoederen, 1761. nr. 4 bevat: voorin proces-verbaal (zie NHba 3) en een inventaris van kerkegoederen, 1823.
 •  1-2 Rekeningboeken Mantgum (NHM) 1824-1839 2 delen
  nr. 1 bevat: voorin een proces-verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van kerkegoederen, 1823.
 •  1-3 Rekeningboeken Oosterlittens (NHOE) 1687-1833 3 delen
  nr.1 bevat: voorin een advies van de advocaat A. Lus te Leeuwarden aan de kerkvoogden te Oosterlittens wegens hun protesten tegen de verkoop van een stuk land, 1687; 2 besluiten van de kerkvoogden inzake betaling van een kleermaker en kerkplaatsen, 1689. nr. 2 bevat: voorin een register van kerkegoederen te Oosterlittens. nr. 3 bevat: een proces verbaal (zie NHBa 3) en een inventaris van kerkegoederen, 1823.
 •  1-2 Rekeningboeken Oosterwierum (NHOw) 1800-1846 2 delen
 •  1 Rekeningboek Schillaard (NHs) 1636-1693 1 deel
  Bevat: rekeningen, 1636-1646, 1650-1660; handelingen van de kerkeraad, 1646, 1650, 1659, 1661-1693.
 •  1-5 Rekeningboeken Weidum (NHWd) 1620-1824 5 delen
  nr. 1 bevat: rekeningen tot 1676, met aantekeningen tot 1682; achterin los en staat van personen, in 1640 te Weidum bedeeld met turf. nr. 3 bevat: rekeningen tot 1783, met aantekeningen tot 1786; voorin een inventaris van kerkegoederen, c.1758. nr. 4 bevat: voorin een index en inventaris van kerkegoederen, 1786; nr. 5 bevat: voorin een index, met vervolg achterin; splitsing in kerkvoogdij- en armvoogdijontvangsten en uitgaven, 1811-1814.