Inventaris Genealogie (Bevolking)

NL-FnGF-000008-000001
Franekeradeel
Franekeradeel
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Genealogie

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Franekeradeel

Archiefvormers

  • Genealogie

Inleiding

Bereik en inhoud

Onze archieven bevatten een schat aan (vaak nog onbekende) informatie dat van belang is voor uw stamboomonderzoek. Deze gegevens zijn belangrijke aanvullingen op wat u in de genealogische database van het Ryksargyf kunt vinden. U kunt het archievenoverzicht raadplegen via de pagina archieven. De beschikbare toegangen op de afzonderlijke archieven volgen binnenkort.