Inventaris Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in de gemeente Heerenveen 1951-1975 (Gezondheidszorg)

NL-HrvGH-000011-000059
Heerenveen
Heerenveen
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in de gemeente Heerenveen 1951-1975

1951-1975

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Heerenveen

Archiefvormers

  • Stichting ter bevordering van de Schooltandverzorging in de gemeente Heerenveen

Inleiding

Bereik en inhoud

De stichting werd opgericht in 1952 en het algemeen bestuur bestond uit negen leden, waarvan twee benoemd door B&W.
Voor het onderzoek en de behandeling had men de beschikking over een rijdende behandelkamer (detal-car), die onderhouden werd door de gemeentemonteur. In het dienstjaar 1953-1954 namen alle scholen op één na deel en was ook een school uit de gemeente Haskerland aangesloten. Ingaande het dienstjaar 1955-1956 namen alle scholen in de gemeente deel.
In het schooljaar 1967-1968 startte men de controle van gebitten van leerlingen uit de hoogste klassen van de kleuterscholen en begin jaren zeventig kwam er een tweede dental-car (gehuurd van Smallingerland).
Op 23 augustus 1974 werd de stichting opgeheven en ging men op in de Stichting Jeugdtandverzorging Friesland-Zuid, een samenwerking met de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Lemsterland.
Het secretariaat en de administratie werden gevoerd door de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Er zijn geen notulen van bestuursvergaderingen aangetroffen.
Na bewerking bedroeg de omvang van het archief 0,4 meter.

Beschrijving van de onderliggende componenten